Saturday, November 16, 2013

Cuối tuần .. cười một mình ..

Những đoạn phim vui về Cảm xúc của trẻ khi ăn


Nhìn hình món ăn trong sách bé tưởng thật chấm mút liên hồi như ngon lắm...

.
1-5824-1383967830.gif
Đói quá.

2-2116-1383967830.gif
Mừng quá, sắp được ăn rồi.

3-1565-1383967830.gif

Ối ối, cho con nào
.
4-6541-1383967830.gif
Cứ tưởng là ngon.

5-8686-1383967830.gif

Đừng ai tranh giành với con.

6-7339-1383967830.gif
Mắc lừa.

7-5031-1383967830.gif
Ăn xong là cười tươi ngay.

8-1269-1383967831.gif
Sao mãi không hút được nhỉ?

9-2716-1383967831.gif
Ngủ vẫn ăn.

10-7994-1383967831.gif
Cắn một miếng là hết khóc ngay.Ốc Sên (Sưu tầm) 
nguồn:http://vnexpress.net

__________________________________________

No comments:

Post a Comment