Có khoảng 50% phụ nữ lớn tuổi bị rụng nhiều tóc và tóc trên đầu mỏng đi thấy rõ. Đây là vấn đề mang tới căng thẳng và khó chịu đối với phụ nữ. Rụng tóc chắc chắn làm người ta trông xấu đi và già hơn. 

Dưới đây là một vài nguyên nhân gây rụng tóc cần biết để tránh.