1- Tại sao ở người cao tuổi da lại mất tính co dãn và có nhăn?
Da già đi là hậu quả những thay đổi của các chất tạo keo chiếm 30 phần trăm chất đạm cơ thể. Chất tạo keo là đóng góp quan trọng của chân bì và cũng của mô bào kết nối. Xương, gân cũng có nhiều chất tạo keo. Khi chất này già cũ đi, nó giảm nước qua hợp chất cao phân tử: các phân tử liên kết với nhau thành dãy dài và bỏ đi một phần lớn sự linh động và đàn hồi.