Saturday, December 19, 2020

TÌNH ẢO

Đinh Tấn Khương             Mới gặp nhau mà sao lòng vẫn nhớ

             Nhớ làm chi đầu óc mãi bâng quơ

             Đang giữa Hạ sao lòng mình trở lạnh

             Có lẽ nào thiếu vắng bóng hình ai

             Xin hỏi em duyên phận đã an bài?

             Nếu phải thế thì cũng đành câm lặng

             Dẫu ra sao chắc Trời rồi sẽ nắng

             Sau cơn mưa sưởi ấm nỗi buồn riêng

             Giã biệt em quay trở về thực tại

             Sống nốt đời ôn lại kỷ niệm qua

             Cám ơn em tạo nên niềm cảm hứng

             Viết vần thơ ngỡ tắt lịm thuở xa!


DTK
Sydney 19/12/2020
_________________

No comments:

Post a Comment