Hôm nay tạm ngưng việc nhà một chút để nghỉ mệt, bèn đem chuyện thiên hạ ra bàn, mặc dù không quên lời răn: “Tâm động thần trí tán, động thiệt thị phi sanh” mà dzợ nhà cứ nhắc đi nhắc lại mãi cho tui nghe, gần như cơm bữa.

Chuyện đầu tiên mà tôi xin kể cho quý vị nghe là chuyện  vừa mới xảy ra trong tuần qua. Hôm nọ thằng con của một người quen  đến báo tin cho biết là Bố nó vừa “từ giã cõi trần” (bởi căn bệnh quái ác, ung thư phổi ở giai đoạn cuối), linh cửu được quàn tại nhà quàn và được mở cửa cho bạn bè thân hữu viếng thăm trong hai ngày, thứ năm & thứ sáu. Lễ động quan sẽ  tiến hành vào trưa thứ bảy sau đó.