1- Hỏi :  Xin bác sĩ cho biết lợi ích từ trong bữa ăn hàng ngày. 
Trả lời
Các nhà khoa học đã đặt tên cho hơn hai chục ngàn loại . Phần mềm của các động vật này được dùng làm thực phẩm, mà ta thường gọi chung là cá. Nhưng xương và đầu cá ninh cũng cho nước dùng rất ngọt và có nhiều chất bổ dưỡng.