BS. Nguyễn Thị Nhuận  - Viễn Đông  (27/01/2012 )
 Thiền là một phần quan trọng trong việc thực hành của một Phật tử. Nhưng để có được những ích lợi của Thiền, người ta không cần phải là một Phật tử hay hiểu biết nhiều về đạo Phật. Thế giới khoa học Tây phương, trong khoảng 40 năm gần đây đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về sự ích lợi của Thiền đối với sức khỏe, việc trị bệnh, và nhất là trị chứng đau nhức, một nan đề quan trọng trong y khoa Tây phương.