Saturday, March 3, 2012

Vàng đóa hoa dương .

Author: Phạm Thiên thư .

 
                                                 Đêm đêm ta trở về
                                                 Hồn ta còn ẩn lại
                                                 Dưới chùm hoa man dại
                                                 Là nụ cười lách lau

                                                 Những giờ ta xa nhau
                                                 Là tình thêm níu lại
                                                 Mười ngón dài vụng dại
                                                 Cầm mảnh ngày rơi mau

                                                 Thời gian như con cá
                                                 Quẫy khỏi lòng bàn tay
                                                 Thời gian như chiếc lá
                                                 Rụng xuống đau nhành cây

                                                 Thêm một ngày mất đi
                                                 Gói buồn trong tà áo
                                                 Ta gửi hồn khờ khạo
                                                 Nấp trong rừng tóc hương

                                                 Ai có đi bên đường
                                                 Vô tình va cánh gió
                                                 Có nghe gì trong đó
                                                 Một tiếng lòng ta vương

                                                 Một ngày như sông Thương
                                                 Một nửa trong nửa đục
                                                 Ta thương con bèo lục
                                                 Vàng một đóa hoa dương


Phạm Thiên Thư .
_____________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment