Chích vaccine cúm phù hợp
Vaccine cúm giảm nguy cơ mắc bệnh này khoảng một phần ba nếu được chủng ngừa. Kể từ năm nay, CDC khuyến nghị người từ 65 tuổi trở lên nên chủng ngừa một trong những liều sau đây: