Dịch Tàu lan tràn, Sài Gòn điêu linh. Một phóng viên ngoại quốc hỏi thăm một người dân:

– Hiện anh thu nhập bằng nghề gì?

– Tôi bán bàn tủ, giường ghế ạ.

– Tiệm anh ở đâu?

– Không, đó là đồ nhà tôi.