Thursday, April 29, 2021

Gẫm chữ                       Trong chữ "Nhẹ" vẫn có dấu "Nặng"
                       Trong chữ "Vững" vẫn có dấu "Ngã"
                       Trong chữ "Hiểu" vẫn có dấu "Hỏi"
                       Chữ "Ngắn" vẫn dài hơn chữ "Dài".

                       Trước khi học được chữ KHÔN , 
                       Ta phải đánh vần qua vần KHỜ . 
                       Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế
                       Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế

                        Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế
                        Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng thế
                        Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế
                        Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế

                        Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế
                        Ta có 2 chữ thì Nó cũng thế
                        Ứ có 1 chữ thì Ừ cũng thế
                        Trong "Friend" (bạn bè) vẫn có "End" (chấm hết)

                        Trong "Believe" (tin tưởng) vẫn có "Lie" (lừa dối)
                        Trong "Lover" (người thương) vẫn có "over" (kết thúc)
                        Chỉ có từ DAD viết ngược vẫn là DAD 
                        Và chữ MOM viết ngược vẫn là MOM. 

                        Nghĩa là “ Bố Mẹ là Duy Nhất “ 

Sưu tầm

_________________

No comments:

Post a Comment