Monday, April 26, 2021

CÓ NHỮNG EMAIL

* Nhận từ email của anh Võ Tiệu - Thư giãn chút... - (Ái Hữu Luật Khoa)

                                   Sáng nay thức dậy tôi mừng rỡ
                                   Vi tính mở ra đầy email
                                   Niềm vui mỗi ngày của tôi đó
                                   Rộn rã vườn lòng chim chóc reo

                                   Có những email từ cố lý
                                   Đọc buồn như
chấu cắn đêm ngày
                                   Quê hương đút cổ tròng nô lệ
                                   Giặc đã cửa ngoài vẫn chă
̉ng hay !

                                   Có những email tư
̣ Cali
                                   Tôi thèm mấy vạt nắng lưu ly
                                   Mê hồn du tử một khi tới
                                   Gặp Tiểu Sài Gòn thật khó đi

                                   Có những email ngóng đợi hoài
                                   Từ người góc biển, kẻ chân trời
                                   Bạn bè, thân quyến còn thăm hỏi
                                   Thầm hiểu còn chưa bỏ cuộc chơi

                                  Có những email thật bất ngờ
                                  Từ người em gái thuở còn thơ
                                  Gợi nhớ trong lòng bao luyến tiếc
                                  Mối tình đầu ấy quá ngu ngơ
                                     Có những email dạy đủ điều
                                     Việc tầm thường tới lẽ cao siêu
                                     Mới hay bể học mênh mông quá
                                     Cái biết của mình nhỏ tí teo !

                                     Có những email chẳng tới tay
                                     Tới khi người gửi nhắc mới hay
                                     Đành meo:
Xin Lỗi ! - Lòng thờ thẫn
                                     Như mất cái gì... qu
lắm thay !

                                     Có những email vui thật vui
                                     Con cháu thành công tại xứ người
                                     Mời đi họp bạn hay dự tiệc
                                     Khao thọ
/ Chúc mừng duyên lứa đôi

                                     Có những email buồn thật buồn
                                     Cuối đời sống mòn mỏi, cô đơn
                                     Người vào bệnh viện hay nhà lão
                                     Kẻ đã ngao du tận suối vàng

                                                        * * *

                                    Cảm ơn, cảm ơn những email
                                    Khiến cuộc đời tôi bớt quạnh hiu
                                    Đọc xong mong bạn đừng quên gửi
                                    Ôi
... Những email thật đáng yêu !

(Ái Hữu Luật Khoa)

____________________

No comments:

Post a Comment