Thursday, April 15, 2021

Hương sen ..
        Thơm vàng từ nhụy thơm ra
        Thơm trong vắt nước thơm qua đất bùn
        Thơm xanh lên mặt lá tròn
        Thơm trắng dọc ngó ngọt ngon cho đời…
        Nở tươi hơn một nụ cười
        Hai bàn tay mở nâng trời chạm sao
        Chốn nghèo sen vẫn thanh cao
        Tâm ru giấc ngủ, hạt nao lòng người…


        Em như sen mọc giữa đời
        Anh như mùn đất một thời ương sen
        Có anh em mới là em
        Mình nương vào nước mà nên vợ chồng…

        Hương sen hương của cõi lòng
        Hương thành kính lọc đến trong muôn đời
        Thoảng hương cây nối hương trời
        Nồng nàn hương của những người yêu nhau…


Hoàng Thái - Nguyễn Quốc Văn

__________________

No comments:

Post a Comment