Tuesday, April 20, 2021

Hạnh Phúc Trong Veo

Trần Mộng Tú 


                   Có ai biết hạnh phúc là gì nhỉ
                   Nhận bao nhiêu mới được gọi là thừa
                   Mất bao nhiêu mới được than là thiếu
                   Dong từng âu trong sáng nắng chiều mưa

                   Tôi vẫn giữ tiếng cười trong túi áo
                   Thỉnh thoảng bẻ ra một miếng nhâm nhi

                   Tôi thổi nỗi buồn theo mây buổi sáng
                   Trên vai chiều, buồn nhớ chỗ tìm về
                   Tôi lấy thơ phủi buồn như phủi bụi
                   Nên cuối ngày rụng hết nỗi nhiêu khê

                   Như mọi người tôi cân đo hạnh phúc
                   Cũng xăm soi dày mỏng với ngắn dài
                   Miếng nào nặng dọc đường tôi để lại
                   Khênh lên xe ì ạch đẩy làm gì
                   Nhặt miếng nhẹ ghé vai mang cho dễ
                   Chọn miếng trong nhìn tận đáy đam mê

                   Hạnh phúc tôi trong như ly nước lọc
                   Nước trong veo ngửa cổ uống nồng nàn
                   Nhẹ như mây nên vướng hoài trong tóc
                   Nheo mắt nhìn đời gửi tiếng cười khan

TMT7/30/2014

________________________________________

No comments:

Post a Comment