Saturday, July 7, 2012

Hình ảnh viếng linh cữu Thầy Nguyễn Mộng Giác (7/7/2012)

Chúng em xin được bên cạnh Thầy - tiển đưa Thầy một chặng đường sau cuối .
_____________________________________________________________________________

Đây là video cho ba của tôi, ông Nguyễn Mộng Giác.  Con thương ba nhiều lắm.       

                                                 Nguyễn Thụy Vũ, Slide Show
                                                       
   ________________________________________________________________________________
                                                      
                                     Phần Hình ảnh : LÊ HUY 

Xin vĩnh biệt Thầy .


(Little Saigon, July, 07 – 2012)

 Lê Huy .
___________________________________________________

2 comments:

  1. Cám ơn Anh LÊ HUY, cho các cựu học sinh ở xa những hình ảnh tang lể của Thầy rất đầy đủ. Xem hình QN có cảm tưởng như mình đã có mặt tại tang lể, được cùng các Anh Chị tiển đưa thầy một chặng đường sau cuối .
    Thân mến . QN11

    ReplyDelete
  2. Nhiều năm trước, tôi có học thầy ở trường Trinh Vương(trước 75 ). Một lần sau cuối. Xin Vĩnh biệt thầy. Chúc thầy mãi bình an ở một bến bờ mới ./

    ReplyDelete