Cười cũng làm ta tự tin, yêu đời hơn, tăng giao hảo với mọi người. Nơi làm việc mà có sự hòa thuận, vui vẻ thì nhân viên làm việc hữu hiệu hơn, giảm căng thẳng, tăng sản xuất và tăng tình cảm giữa họ với nhau.
Ngoài ra, cười là một xúc động lành mạnh dễ lan truyền, chứ không nguy hiểm như lây lan cúm gà, cúm người.
 Ðây là một hoạt động giải trí tự nhiên, không tốn tiền, không có tác dụng xấu, thích hợp cho mọi người, mọi tuổi. Chỉ một nụ cười nhỏ có thể lan truyền khắp trái đất. Cho nên khi thấy một nụ cười hãy tiếp nhận, đừng để nó lạc lõng, và tạo ra một dịch cười khiến mọi người cùng nhiễm. Cũng may là rất ít người miễn nhiễm hay dị ứng với cười.
BS Nguyễn Ý Đức - Arlington, TX
________________________________________