Tuesday, December 8, 2020

Sóng vỗ

Phạm Ngọc Lư                                                  
               Từ khi mưa nắng đổi thay
               Đất trời dị biệt gió mây bất đồng
               Người bờ Tây – ta bờ Đông
               Ngồi nghe sóng vỗ bạc lòng ngày đêm
               Giờ này phương ấy nắng lên
               Ở đây ta đốt ngọn đèn soi ta
               Giờ này phương ấy nắng tà
               Ở đây thao thức tiếng gà tàn canh

               Nằm mơ biển ngọt dỗ dành
               Tỉnh ra tâm sự kết thành muối khô
               Từ khi Tý Ngọ khác giờ
               Đêm không đồng mộng đành mơ… mộng ngày

               Lòng ta uống gió mà say
               Tan ra cồn khói đảo mây chập chờn
               Biển sâu? ly biệt sâu hơn
               Muôn đời sóng vỗ mỏi mòn bến không

               Mỏi mòn tiếng sóng nghe chung
               Bờ Tây tóc rụng… bờ Đông bạc đầu!Phạm Ngọc Lư (thoibao)

___________________________

No comments:

Post a Comment