Saturday, November 9, 2013

ANH MUỐN

                                           TRẦM TƯỞNG- NCM     
                                            Anh muốn là chiếc cầu
                                    Nâng bước chân em qua
                                    Dòng sông mãi trôi xa 
                                    Dáng em đẹp áo hoa
 

                                    Anh muốn là ghế đá
                                    Tựa đỡ lưng thon em
                                    Anh muốn là bóng râm
                                    Che người em dịu mát 

                                    Anh muốn là đá lát
                                    Khắc dấu chân em qua 
                                    Anh muốn là vườn hoa  
                                    Vui mắt em ngắm nhìn 

                                    Anh muốn là tấm hình 
                                    Giữ mãi nét em xinh 
                                    Anh muốn là đôi kính 
                                    Mắt em dịu nắng vàng 

                                    Điều anh muốn…hàng ngàn 
                                    Ôi! Làm sao có được?  
                                    Khi giờ em đã thuộc  
                                    Về cuộc đời…người ta!  
TRẦM TƯỞNG- NCM  _________________________
________________________________________

No comments:

Post a Comment