Wednesday, February 17, 2016

Cánh chim xưa

Nhiên Hạ                                                Ta gặp lại tuổi thơ qua hình ảnh
                                                Bạn gởi về từ cuộc ngoạn du xuân
                                                Hữu duyên đó nên hôm nay tương ngộ
                                                Kỷ niệm xưa ùa ngập cả cõi lòng

                                                Biển vẫn đó xanh xanh và lồng lộng
                                                Cát vẫn vàng vàng mãi một đường cong
                                                Trong trí nhớ biển về từng đợt sóng
                                                Níu chân ta với ngày tháng điệp trùng!

                                                Qui Nhơn đó nơi ta là ngọn sóng
                                                Vỗ rì rào ôm ấp mộng ngày xanh
                                                Như chim non vừa tập tành vẫy cánh
                                                Rồi nương theo gió lộng giữa muôn trùng

                                                Ôi vui lắm giữa xuân về nắng ấm
                                                Gặp biển rồi biển còn nhớ ta chăng
                                                Chú chim di dấu xưa còn in đọng
                                                Thoăn thoắt chiều theo sóng vỗ lăn tăn 

                                                Ôi thương quá tuổi thơ chiều vương nắng
                                                Sóng biển vang bên núi đá chập chùng
                                                Ghềng Ráng đó với muôn ngàn ngày rộng
                                                Nắng hoe cười hí hững đón vui xuân

                                                Tình cảm đó xưa nay tròn chín mọng
                                                Với biển trời với gió cát mênh mông
                                                Biển còn nhớ cánh chim non theo sóng
                                                Dẫu bay xa vẫn thương nhớ vô cùng. 

Nhiên Hạ
02142016
Valentine's Day

___________________________________________________________

No comments:

Post a Comment