Tuesday, February 23, 2016

Trở Về

Tuyết Vân


  Hôm qua về lại đường xưa
  Nhớ người năm ấy bây giờ nơi nao
  Gió đưa nhẹ ngọn trúc đào
  Tưởng chân ai bước bên rào hiên trưa

  Nắng vàng rọi bóng liễu thưa
  Phải người năm cũ mới vừa qua đây
  Thời gian một cánh chim bay
  Ba mươi năm lẽ mới hay lòng mìnhTuyết Vân

 ___________________________________________ 

No comments:

Post a Comment