Saturday, October 27, 2012

Triệu Con Tim (Million Hearts) - Nhạc sĩ Trúc Hồ

.


Cám ơn Nhạc Sĩ Trúc Hồ.
Cám ơn Mỹ Thắng đã chuyển đến bạn bè một tuyệt phẩm thật bi hùng, thật hùng tráng.
Xin được góp tay với Mỹ Thắng, bạn tôi.
 Lê Huy

              TRIỆU CON TIM -  Sáng tác: Trúc H                                    Từ phương xa nhìn về quê hương,
                                    đất nước tôi sau bốn ngàn năm.
                                    Ải Nam Quan nay không còn,
                                    Hoàng-Trường Sa nay không còn.
                                    Mẹ Việt Nam ơi...
                                    Ngày hôm nay, nhìn v
ề quê hương,
                                    đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương?
                                    Người yêu nước trong chốn lao tù.
                                    Mẹ thương con thiêu cháy thân mình.
                                    Mẹ Việt Nam đau...

                                    Hãy bi
ết yêu quê hương Việt Nam.
                                    Hãy biết đau nỗi đau người dân.
                                    Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa.
                                    Một ngàn năm giặc phương Bắc.
                                    Quê h
ương mình rồi sẽ ra sao?

                                    Hãy bi
ết yêu quê hương Việt Nam.
                                    Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên.
                                    Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ,
                                    Ttriệu con tim cùng bước tới.
                                    Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.

                                     Ngày hôm nay, nhìn v
ề quê hương,
                                     Đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương?
                                     Người yêu nước trong chốn lao tù.
                                     Mẹ thương con thiêu cháy thân mình.
                                     Mẹ Việt Nam đau...
                                     B
ạn cùng tôi nhìn về quê hương.
                                     Đất nước ta nay đã về đâu?
                                     Người lầm than, kẻ không nhà.
                                     Người dân oan trên khắp mọi miền.
                                     Mẹ Việt Nam đau...
 
                                     Hãy biết yêu quê hương Việt Nam.
                                     Hãy biết đau nỗi đau người dân.
                                     Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa.
                                     Một ngàn năm giặc phương Bắc.
                                     Quê h
ương mình rồi sẽ ra sao?

                                     Hãy bi
ết yêu quê hương Việt Nam.
                                     Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên.
                                     Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ,
                                     Triệu con tim cùng bước tới.
                                     Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.
                                     Hãy làm ngọn gió đổi thay!
                                     Hãy làm ng
ọn gió đổi thay!

                                     Hãy bi
ết yêu quê hương Việt Nam.
                                     Hãy biết đau nỗi đau người dân.
                                     Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa.
                                     Một ngàn năm giặc phương Bắc.
                                     Quê h
ương mình rồi sẽ ra sao?

                                      Hãy bi
ết yêu quê hương Việt Nam.
                                      Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên.
                                      Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ,
                                      Triệu con tim cùng bước tới.
                                      Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.


Published on Oct 23, 2012
 
Nhạc phẩm Triệu Con Tim do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác với phần trình bày của các ca sĩ Asia và giới trẻ khắp nơi trên thế giới, có cả từ Việt Nam! Mời các bạn thưởng thức và phổ biến rộng rãi. Hãy cùng nhau tham gia chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói để làm bổn phận của một người dân Việt Nam dù bạn đang ở đâu.

Chỉ tiêu của chiến dịch là 100.000 chữ ký cho đến ngày Quốc Tế Nhân Quyền, ngày 10, tháng 12, 2012.


Ký thỉnh nguyện thư tại: http://democracyforvietnam.net
Tham gia: http://facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi

Nếu cần thêm thông tin: http://sbtn.tvLê Huy (chuyển tiếp)____________________________
__________________________________________

No comments:

Post a Comment