Thursday, October 4, 2012

Một bài thơ tuyệt vời ..

                            When I born, I black

Bài thơ được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất năm 2006 . Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi.
 Nominated by UN as the best Poem (2006) . Written by an African Kid 
 

                        When I born, I black 
                        When I grow up, I black : 
                        When I go in Sun, I black 
                        When I scared, I black 
                        When I sick, I black 
                        And when I die, I still black 


                        And you white fellow 
                        When you born, you pink 
                        When you grow up, you white 
                        When you go in sun, you red 
                        When you cold, you blue 
                        When you scared, you yellow 
                        When you sick, you green 
                        And when you die, you grey


                        And you calling me colored??
                                 
 
                                                                   * * *

Bài thơ được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhấtnăm 2006 . Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi.


           Khi sinh ra: tôi là người da đen 


                          Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
                        Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
                        Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
                        Khi tôi sợ, tôi màu đen
                        Khi tôi đau, tôi màu đen
                        Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen

                       Anh nói rằng anh trắng
                       Khi anh sinh ra, anh màu hồng
                       Khi anh lớn lên, anh màu trắng
                       Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
                       Khi anh lạnh, anh màu xanh
                       Khi anh sợ, anh màu vàng
                       Khi anh đau, anh màu tái (lục)
                       Và khi anh chết, anh màu xám

                       Và tại sao anh lại nói tôi là da màu !
Vì bài này quá đơn giản để dịch, vì quá nghẹn ngào mà dịch, quá cảm phục dưới cái nhìn tinh tế và cách lập luận logic của một đứa bé mà dịch, và thật sự bất ngờ trước những câu chữ thật đơn giản nhưng sức chứa đựng truyền tải thật phi thường mà dịch.

Cho nên nói khi chưa biết làm thơ thì thấy vần điệu là hay, , khi mới biết làm thơ th́ì thấy chữ nghĩa được tu từ đẻo gọt là hay, khi làm thơ được rồi thì́ thấy quan sát, đột phá, đổi mới là hay... Rồi cho đến một khi nào đó thì thấy tất cả đều là vô nghĩa. Chỉ còn lại tấm lòng với cảm xúc đích thực của chính mình tuôn chảy ra một cách tự nhiên, thoát khỏi sự ràng buộc của ngôn từ thi tứ, thoát khỏi sự gọt nắn, o bế của chức danh, tuổi tác, đẳng cấp, giới tính… khi đó mới thực sự đúng nghĩa là Thi Ca.

(Sưu tầm trên NET .)

Lê Huy (chuyển tiếp )_____________________________________________
_________________________________________________________________________
 

No comments:

Post a Comment