Friday, November 20, 2015

Phấn trắng

Nhiên Hạ
                           Bâng khuâng xuống lớp bỏ trường
                           Buông rơi phấn trắng bụi đường vương chân*
                           Tâm thầy những lắm phân vân
                           Tự do hơi thở ngại ngần vì đâu?

                           Chân trên bục giảng lại sầu
                           U buồn mắt chứa niềm đau vô bờ
                           Nhìn qua giáo án ngẩn ngơ
                           Thơ xưa hồn cũ bây giờ còn đâu

                           Tâm tư xoắn mãi nỗi sầu
                           Phấn xưa vẫn đó sao màu phôi pha
                           Sân trường ấp ủ tuổi hoa
                           Cây xanh sao rủ bóng nhoà nhạt đi

                           Tiếng ai khúc khích thầm thì
                           Sao như ray rứt niềm ly biệt buồn
                           Phấn bay phủ trắng sân trường
                           Như tang quấn chặt nỗi buồn nước non...

Nhiên Hạ
11102015
_______________________________________________

No comments:

Post a Comment