Wednesday, December 9, 2015

Làng Tôi

Làng Tôi
Sáng tác Chung Quân
Tiếng hát Như Quỳnh


https://youtu.be/mrsXnTHgiSc
Làng tôi có cây đa cao ngt tng xanh 
Có sông sâu l lng vn quanh
Êm xuôi v Nam...

Làng tôi bao mái tranh san sát k nhau
Bóng tre ru bên my hàng cau
Đng quê mơ màng !

Nhưng than ôi.
Có mt chiu thu lá thu rơi...
Có mt chiu thu lá thu rơi...
Ôm súng nhìn quê tôi thm mơ bóng... ngày v

Mơ trong bóng ngày v
Quê tôi chìm chân tri m sương
Quê tôi là bao ngun yêu thương
Quê tôi là bao nh nhung se bun
Là bao vn vương tâm hn... người bn phương

No comments:

Post a Comment