Thursday, April 6, 2023

BÀI THÁNG TƯ

 Hạ Anh


                 Nghìn năm núi vẫn đứng chờ
                 Ra đi một sớm bỏ bờ, bỏ sông
                 Cơn gió bụi, nhạt phai lòng
                 Nhớ manh chiếu cũ mùa đông năm nào.

                 Đất ơi! xin vẫy tay chào
                 Biển đời thăm thẳm, hến hào cắt chân
                 Nơi nào là chốn dung thân?
                 Quê hương xưa đã cố nhân lâu rồi.

                 Tóc bay chẻ lệch đường ngôi
                 Bên trời xứ lạ vẫn hoài nhớ thương
                 Một thời xó chợ đầu đường
                 Một thời lên rẫy, xuống nương cấy cày.
 
                 Sông đã cạn, chim đã bay
                 Dừng chân ở lại chốn này. Mù xa !
                 Sớm khuya ngắm ánh trăng tà
                 Giọt buồn rơi rụng, thêm già nỗi đau.

                 Bao người lặng lẽ xa nhau
                 Người đi, người ở ai sầu hơn ai?
                 Quay lưng một bước thật dài
                 Chờ mai hoá kiếp thoát thai... đổi đời.

                 Ai người vượt biển ra khơi
                 Ai người chết thảm, đất trời chuyển rung
                 Khổ đau thật đã tận cùng
                 Quê hương giờ vẫn muôn trùng cách xa.

                 Lâu rồi sao chẳng phôi pha ?
                 Đất ơi! Vẫn nhớ thiết tha phương trời
                 Non sông cách biệt mấy đời 
                 Tháng tư đổ lửa để người biệt tăm.
                 Hạ anh.04.1987
                 .....,,,...,,,...,,,
                 Tháng tư giờ vẫn xa xăm
                 Tháng tư sao vẫn lạnh căm thế này
                 Tháng tư nước mắt trùng vây
                 Tháng tư tăm tối đọa đày cõi ta

                 Tôi chi thế phải xa nhà?
                 Đôi khi ta chợt xót xa hỏi mình
                 Chỉ nghe tiếng gió. Lặng thinh.

                 Hạ anh..04.2020

_____________________________

No comments:

Post a Comment