Saturday, October 29, 2016

NGẮM BIỂN

Thơ Đàm Hoa
* Thân tặng N - L

(ảnh: Phạm Lê Huy)

Chiều thu ngắm biển San Diego,
Một chiếc thuyền buồm sóng nhấp nhô,
Nắng chiều rải bạc trên làn nước,
Lấp lánh tràn lan chẳng bến bờ.

Đôi bạn còn ngồi ngắm biển xa,
Từ thời xuân trẻ những năm qua,
Đến nay tóc bạc da mồi vẫn :
Khng khít bên nhau chẳng thấy già !

Ái mộ Tình Yêu của bạn hiền,
Trải bao hoạn nạn vẫn bình yên,
Thời gian không thể làm phai nhạt,
Tình nghĩa keo sơn, thoả ước nguyền !

Đàm Hoa
(Massachusetts, Oct, 28/16)

No comments:

Post a Comment