Thursday, June 20, 2024

Xế chiều rồi…

Liên Kim
          Xế chiều rồi… tôi bất chợt nhận ra
          Đoạn đường cuối với tôi còn rất ngắn
          Và tôi hiểu tôi phải luôn trân trọng
          Mỗi ngày qua tôi phải cố gắng hơn.

          Tôi đã học buông... buông bớt nỗi buồn
          Có nhiều việc không còn tham gia nữa
          Dẫu trái tim… có đôi lần vụn vỡ
          Nhưng giờ đây tôi đã mạnh mẽ hơn.

          Xế chiều rồi tôi chỉ muốn bình yên
          Dẫu trách nhiệm vẫn còn đang nặng nợ
          Gác nỗi buồn giấu đằng sau cánh cửa
          Đã không còn dòng tâm trạng muốn đăng.

          Bởi giờ đây… tôi đã hiểu ra rằng
          Chẳng có gì có thể là mãi mãi
          Ai cũng già đâu ai mà sống mãi
          Mình cứ vui... cứ sống tốt phần mình. 

          Ở đời mà... miệng thế có rẻ khinh
          Kệ nó đi cứ đường mình mình tiến
          Vượt chông gai rồi mùa Xuân sẽ đến
          Đoạn cuối rồi... tôi chỉ chọn niềm vui... !
 
Liên Kim
(Nguồn Facebook Đẹp và Hay)

_________________

No comments:

Post a Comment