Saturday, June 25, 2011

Qui Nhơn - Ngày đó chúng mình ..

Phạm văn Nộ 


Em có nhớ Qui nhơn ngày đó .
Nơi chúng mình sống tuổi hoa niên .
Phố xá thân quen mang nhiều lưu luyến .
Lòng ngậm ngùi xa cách , bóng hình ai .

Em còn nhớ suối tiên sương phủ .
Nụ hôn đầu ấp ủ từ đây .
Nhớ trường xưa mong mỏi từng ngày .
Mong gặp lại trường xưa yêu dấu

Qui nhơn ơi ...

Ta về , tìm dấu chân em trên cát .
Nhưng dã tràng , đã lấp dấu chân em .
Tìm dáng em bên sườn đồi ghềnh ráng .
Sương xuống mờ , đâu thấy bóng hình xưa

Tìm màu áo em bên hàng phượng vĩ .
Áo trắng năm xưa , nay đã về đâu ?
Em còn nhớ công viên ghế đá
Nhìn biển xanh , nghe sóng vỗ rì rào ...

Ôi ! ngày đó biết tìm đâu trở lại
Thôi ta về , ôn kỷ niệm xa xưa ...

Phạm văn Nộ
Trích trong đặc san Cường để & nữ trung học Qui nhơn 2011
______________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment