Tuesday, June 28, 2011

THỜI GIAN ...

VĨNH TUẤN
Wednesday, June 15, 2011

      
THỜI GIAN

Thời gian trôi âm thầm
Qua bao mùa mưa nắng
Nhìn lại cuộc đời mình
Sao quá nhiều trái đắng

Cây thương đau trổ lá
Rể tủi nhục mọc nhanh
Cành bơ vơ trong nắng
Hoa sầu muộn đầy cành

Hành trình chân đã mỏi
Vẫn mịt mù hư không
Nếu mùa xuân có thật
Sao hồn vẫn lạnh lùng

Ôm giấc mơ tiền kiếp
Đi qua vạn tử sinh
Vẫn hoài trong ngõ cụt
Bao lâu mộng mới thành?

Thời gian vẫn trôi nhanh
Thời gian không dừng lại
Ta thành người tiền sử
Một mai cũng hiện hình

Vĩnh Tuấn

No comments:

Post a Comment