Friday, July 1, 2011

CÁM ƠN NHỮNG BÁC SĨ TÀI NĂNG - NHÂN ÁI .

Thanks Doctors ... I love you ...

Em bé này , khi chào đời đã mang trên bụng mình một phần thân dưới của đứa em song thai .  Vì một lý do  nào đó bào thai thứ hai đã không phát triển bình thường , và dình liền không tách rời ra được .
Em lớn lên với cơ thể dị dạng như vậy , cho đến khi được các bác sĩ giải phẩu cắt bỏ phần dư thừa trên thân thể , cuộc giải phẫu thành công tốt đẹp .
Và giờ đây , em đã trở lại cuộc sớng bình thường ..
Cám ơn những bác sĩ tài ba . Cám ơn những bác sĩ nhân ái ...đã giúp cho đời sống em hạnh phúc hơn .... Doctors , I love you ..!


Quinhơn11 ( sưu tầm )

No comments:

Post a Comment