Thursday, May 10, 2012

Bạn làm mất MOBILE PHONE ?

Điều nên biết khi mất Mobile Phone - Cellular Phone .

 
(Áp dụng cho 1 số phone, không phải tất cả)

Điện thoại cầm tay (Mobil phone, Cellular phone) hiện nay là một vật dụng rất cần thiết của mọi giới , từ quý vị con nít tới quý cụ bô lão tại bất cứ chỗ nào vào bất cứ lúc nào, ngay cả lúc đang lái xe rất nguy hiểm .


Tuy nhiên rất ít ai biết rằng :

công ty điện thoại KHÔNG có ý định muốn giúp bạn để ngăn chặn sự thiệt hại một khi bạn lỡ đánh mất cái cellular phone của mình.
Đôi khi bạn tưởng mình chỉ cần biết cái Account Number hoặc cái SIM Number là đủ. 

Nên biết rằng có thể công ty điện thoại CÓ cách ngăn chặn, nhưng họ GIẢ BỘ không biết NẾU bạn không khai báo được con số cần nhất là số đăng bộ (Serial Number) của cái điện thoại đã mất. 

Lý do đơn giản là đằng nào thì họ cũng có lợi: 
1. Dĩ nhiên là vì nhu cầu, bạn sẽ phải mua một cái phone khác và ghi danh vào một chương trình (Plan) khác chứ không thể xử dụng Plan cũ được và như vậy, hãng điện thoại sẽ có thêm tiền cho một account mới.
2. Họ không cần biết bạn xài hay kẻ cắp xài bởi vì căn cứ vào cái hợp đồng mà bạn đã ký với họ ngay khi nhận điện thoại thì bạn vẫn phải trả tiền cho đủ 24 tháng sau mới được THA, đó là chưa kể tới trường hợp kẻ gian xử dụng tối đa số phút và bạn sẽ là người trả tiền .
Phương cách đơn giản nhất để ngăn chặn kẻ gian không thể xử dụng cái điện thoại của bạn như sau: 

- Mỗi máy điện thoại có một số đăng bộ (Serial Number) RIÊNG (khác với con số Account Number). 

Bạn cần phải biết con số này (gồm 15 con số)

- Muốn biết con số này, bạn hãy dùng cellular phone của bạn, bấm vào 5 chữ số sau : 

* # 0 6 # thì sẽ thấy một hàng gồm 15 con số sẽ hiện ra.

- Hãy ghi lại và giữ kỹ hàng số này để xử dụng khi cần.

- Hy vọng rằng bạn sẽ cẩn thận, nhưng nếu bị mất Cellular phone, bạn chỉ cần đưa số này cho người bán Cellular phone, họ sẽ BLOCK được kẻ gian ( dù kẻ gian có thể thay cái SIM Card mới ) cũng không thể dùng cái Cellular phone đã mất của bạn.

Source: Email from reader

Mỹ ái ( sưu tầm ) 
___________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment