Monday, March 4, 2013

Trại Họp Bạn Quốc Gia 1970 - Trại Giữ Vững Suối Tiên 1970


Thân mến gởi đến quý anh chị Cựu Hướng Đạo Sinh video youtube Trại Giữ Vững Suối Tiên 1970 nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 154 của vị sáng lập Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới, Huân Tước Baden Powell. 

 

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Trưởng và ACE HĐ bốn phương video clip do Trưởng Lưu Hồng Phúc thực hin lần đâu tiên trên You Tube. Đây là Trại Họp Bạn Quốc Gia tại Suối Tiên, Biên Hoà, tháng 12 năm 1970. 
Hướng Đạo Bình Định
cắm trại tại Vườn Xoài Khu 6 - Qui Nhơn (năm 196 .?. )

(Video youtube do Lilydalat thân tặng)


___________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment