Tuesday, March 5, 2013

Lễ hội cam ở nuớc Pháp

Không phải chỉ có California, và Florida cuả Hoa Kỳ mới là các thủ ðô của cam. Lễ hội Cam ở Menton, thủ phủ vùng Alpes Maritimes miền Nam Nước Pháp bắt ðầu vào ngày 12 Tháng Hai hàng năm, thu hút hàng trăm ngàn du khách.

MỜI XEM: hình ảnh độc đáo ghép từ những trái cam tại lễ hội cam ở nuớc Pháp


Hanna Do chuyển tiếp___________________________________________
_____________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment