Saturday, March 16, 2013

Ngày Xuân Vui Cưới

Sáng tác Vinh Sử
Tiếng hát Hoài Linh

Ô dzui quá xá là dzui,
nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi.
Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi
muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày dzui.
Mừng tân hôn chúc chú rể mới,
tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cau.

Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh,

bên chú rể hiền xứng lứa li vừa đôi.

Quan dziên hai họ chúc mừng
cho đôi dzợ chồng nên mối duyên trầu cau
…   …   …

_______________________________________________________

1 comment: