Monday, July 14, 2014

THƠ VÀ EM

TRẦM TƯỞNG-NCM
                                 nếu một ngày không thơ
                                 ta chắc chết
                                 hồn thơ tan
                                 thân xác cũng liêu xiêu
                                 nếu một ngày không em
                                 đời ta cũng hết

                                 sống ra sao
                                 khi vắng bóng
                                 người yêu?

                                           *

                                 cuộc đời ta 
                                 cô đọng chỉ hai điều
                                 em và thơ 
                                 dệt biết bao ý đẹp
                                 nếu một mai 
                                 đời ta ngã bóng chiều
                                 mãi yêu em , thơ 
                                 mặc ngày tháng hẹp

                                            *

                                 còn em, thơ:  
                                 thế gian còn tươi đẹp
                                 dòng thơ hay 
                                 chảy mãi dưới tay ngà
                                 vòng tay ấm
                                 đang chờ em cho phép
                                 ôm vào lòng
                                 hạnh phúc 
                                 vẫn chờ ta…

TRẦM TƯỞNG-NCM

____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment