Wednesday, July 23, 2014

Chiều Hành Quân

Thân mến tặng anh Nguyễn Hữu Cúc

Sáng tác Lam Phương - Trình bày Mạnh Đình
...   ...   ...
Hn nhau qua hết mt mùa phượng rơi
nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đi thay
Th
ế thôi vui chi sng trong tình đu
nhc "chiu hành quân" nay biết gi v đâu… ? 
...   ...   ...

No comments:

Post a Comment