Friday, July 4, 2014

Xa lạ .

Vũ Thành An

Quinhon11
                                                
                                  Lang thang giữa dòng người xa lạ
                                  Run run đáy hồn niềm xót xa
                                  Đời đông đảo quá, ngược xuôi vội vã
                                  Gần bên nhau mà cứ như xa


                                  Bâng khuâng giữa dập dìu qua lại
                                  Ta ngơ ngác một mình đứng đây
                                  Người quen thuở ấy, ở đâu chẳng thấy
                                  Nặng thân phận cũ lưu đầy...

                                  Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ôi xót thương ơi, sao quá xa vời
                                  Ngày tháng chơi vơi phiêu lãng quê người
                                  Việt Nam ơi, Việt Nam ơi,
                                  Ngày xưa đâu, ngày xưa đâu?
                                  Vừa thoát tan thương, thấy rõ vô thường
                                  Vẫn cứ vấn vương dĩ vãng thiên đường
                                  Người xưa đâu? Người xưa đâu?

                                  Chưa chi đã một vòng xuôi ngược
                                  Lên cao xuống tận cùng đáy sâu
                                  Ở đâu cũng thế, mình riêng lặng lẽ
                                  Tìm cho được lý xoay vần.


Nhạc sĩ Vũ Thành An

________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment