Thursday, July 17, 2014

Thăm Thầy

Đàm Hoa


Bốn đứa trò xưa đến thăm Thầy,      
Trời Cali bóng xế về tây.
Lá hoa, cây cảnh... không người tưới,
Cành nhãn khô queo, trái rụng đầy.Thầy tôi tóc trắng đẹp như tiên,
Mắt sáng, môi son, miệng cười hiền.
Đôi lúc nhớ, quên... chừng luyến tiếc,
Chừng như vương vấn nỗi niềm riêng.

Một đời mẫu mực, một NGƯỜI THẦY,
Nhân ái, khiêm nhường... đạo đức thay !
Đào tạo lớp người sau kế tục,
Tiếp tay xây dựng nước non này !

Thương lắm Thầy ơi ! Vị cha già,
"Mía lau, chuối chín, mật ngàn hoa... ".
Dù có tay run, chân hết vững,
Vẫn là điểm tựa của trường ta !

Xin Chúa ban ơn phúc cho Thầy,
Sống lâu trăm tuổi, phước cao dày.
Cháu con cùng học trò hiếu kính,
Chăm sóc, quan tâm đến mỗi ngày.

Đàm Hoa
(Cali, July 13 - 2014)Đàm Hoa, Bích Sơn, Xuân Mỹ,


Nguyễn Thị Lành, Vương Thị Tấn, Nancy Nghiã


______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment