Tuesday, February 17, 2015

Thông Báo Về Ngày Đại Hội Mở Rộng Năm 2015 Của CHS LT Quy NhơnBan Đại Diện CHS LT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo cùng tất cả Quý Vị Giáo Sư, Quý Quan Khách, Quý Thân Hữu và Quý Anh Chị CHS LT Quy Nhơn :

* Ngày Đại Hội năm nay là Chủ Nhật 12 / 07 / 2015
tại Paracel Seafood Restaurant
địa chỉ 15583 – 15589 Brookhurst Street – Westminster, CA 92683 – USA.
Từ 10:00 AM đến 4:00 PM.

* Ngày Tiền Đại Hội là Thứ Bảy 11 / 07 / 2015
tại tư gia của Anh Chị Vũ Xuân Trinh
địa chỉ 16404 Shasta Street - Fountain Valley, CA 92708 – USA.
Từ 4:00 PM đến 10:00 PM.

Xin Quý Vị ghi nhớ thời gian, địa điểm để sắp xếp, chuẩn bị về dự ngày Đại Hội của chúng ta.

TM. Ban Đại Diện CHS LTQN
Trưởng Ban
Văn Công Định

No comments:

Post a Comment