Wednesday, February 18, 2015

Anh đến thăm em đêm 30

 Vũ Thành An -  Nguyên Khang


                      Em đến thăm anh đêm ba mươi
                     Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
                     Anh nói với người phu quét đường
                     Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.


                     Tay em lạnh để cho tình mình ấm
                     Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm
                     Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
                     Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.

                     Tháng ngày đã trôi qua
                     Tình đã phôi pha.. Người khuất xa
                     Chỉ còn chút hương xưa
                     Rồi cũng phong ba .. Rụng cùng mùa.

                     Dòng sông đêm
                     Hồn đen sâu thao thức
                     Ngàn vì sao mọc
                     Hay lệ khóc nhau

                     Đá buồn chết theo sau
                     Ngày vực sâu
                     Rớt hoài xuống hư không
                     Cuộc tình đau.


_____________________________________________

No comments:

Post a Comment