Tuesday, February 17, 2015

Xuân xuân ơi... Xuân đã về...Xuân xuân ơi xuân đã về
Có nỗi vui nào vui như ngày xuân đến

Xuân xuân ơi xuân đã về
Tiếng pháo giao thừa mừng đón mùa xuân


Xuân xuân ơi xuân đã về
Cánh én bay về cho tim mình nao nức

Xuân xuân ơi xuân đã về
Những cánh mai vàng chào mừng xuân sang
…   …   …

____________________________________________

No comments:

Post a Comment