Saturday, June 25, 2016

Sydney Australia - Vườn nhà Mùa đông

Hình ảnh: Đinh Tấn Khương

QN vừa nhận được những tấm hình tuyệt đẹp, chụp vườn nhà Anh Khương ở Sydney- Australia. Xin mời bạn đọc cùng QN chiêm ngưỡng. 


Đinh Tấn Khương

___________________________________________________________

No comments:

Post a Comment