Thursday, June 16, 2016

Đại Hội Cựu Giáo Sinh SPQNHN Bắc Cali năm 2016

Hình ảnh Đại Hội Cựu Giáo Sinh SPQNHN Bắc Cali tại San Jose 
ngày 12/6/2016

Một số CHS LTQN đến chung vui

Quan Khách và các Cựu Giáo Sinh


Hợp ca Có Những Người Anh


Nhạc cảnh Sáng Rừng


Vũ khúc Mười Thương


Hợp ca Nương Chiều


Vũ khúc Tokyo Và Em
Hoạt cảnh Bà Mẹ Quê


Nhạc cảnh Dừng Bước Giang Hồ


Nhạc cảnh Hè Về


Đơn ca Tuyết Trắng (Huyền Nhung)


CHS LTQN

No comments:

Post a Comment