Friday, August 5, 2016

Những tháng năm còn lại trong cuộc đời

Xin mời các bạn , các anh chị dành khoảng 15 phút, trong bầu không khí thật tỉnh lặng, cùng thưởng thức  video  dưới đây: cảnh mùa Thu tuyệt đẹp, nhạc đệm quá hay và bài viết thật thâm thuý; làm ta phải suy ngẫm để tạo cho mình một cuộc sống có ý nghĩa ở tuổi tàn Thu. - Trang Nguyễn


                                 Đã mấy lần thu sang
                                 Công viên chiều qua rất ngắn
                                 Chuyện chúng mình ngày xưa
                                 Anh ghi bằng nhiều thu vắng
                                 Đến thu này thì mộng nhạt phaiTrang Nguyễn - chuyển tiếp

________________________________________ 

No comments:

Post a Comment