Thursday, August 25, 2016

Trường Cao Đẳng Lone Star College Tomball Hạ Cờ Đỏ


Sau nhiều cú phôn và email của phụ huynh và sinh viên trường cao đẳng Lone Star College Tomball, anh phóng viên Sơn Thảo đã đến trường này, chụp hình lá cờ Việt Cộng, và gặp cô Jackquelyn Shepherd sắp xếp giờ hẹn để một phái đoàn người gốc Việt Houston đến trường gặp bà viện trưởng Lee Ann Nutt trình bầy vấn đề treo cờ.

Buổi họp của Người Việt Houston thảo luận tìm phương thức hạ cờ

Giờ hẹn được ấn định vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Ba 23/8/2016, tại văn phòng trường: 30555 Tomball Parkway Tomball, Texas 77375. 

Thời Báo gửi thư mời ba vị chính khách dân cử Hubert Võ, Steve Lê, và trung tá Trần Quốc Anh, cùng nhiều chính khách, nhân sĩ, đại diện đoàn thể tham dự một buổi họp tại trụ sở Cộng Đồng Người Houston Gốc Việt vào ngày Chúa nhật 14/8 để thảo luận về việc thành lập một ủy ban nghiên cứu vấn đề và lập luận sử dụng để thuyết phục trường Lone Star College hạ cờ Việt Cộng, rồi thành lập một phái đoàn để gặp viên chức trường học này.

Cuộc họp diễn ra lúc 11 giờ trưa ngày 14/8 với quý vị đại diện Cộng Đồng, văn phòng Nghị Viên Steve Lê, đài BYN, nha sĩ Chu Văn Cương, và đại diện Thời Báo. Một kế hoạch hoạt động đã được phác thảo và phân công thực hiện


                                      _____ 0 ____

Sau lá thư anh Ngy Thanh, ký giả Thời Báo, viết cho bà Lee Ann Nutt viện trưởng Lone Star College Tomball yêu cầu bà hạ xuống lá cờ đỏ treo trong trường, vào lúc 2:23 trưa thứ Sáu 19 tháng Tám, bà Lee Ann Nutt đã trả lời anh Ngy Thanh như sau:Bà viện trưởng Lee Ann Nutt
Lee Ann Nutt
Hello,
The offending flag was removed yesterday morning. We are working to locate the proper replacement flag with the pole sleeve that we require.  We will purchase replacement flag after  our new budget opens on September 1.
Sincerely,
Lee Ann Nutt

 
Dịch (qua Google) là


Bà viện trưởng Lee Ann Nutt

Hello,
Lá cờ vi phạm đã được gỡ bỏ buổi sáng hôm qua . Chúng tôi đang làm việc để xác định vị trí lá cờ thay thế thích hợp với những tay cực mà chúng tôi yêu cầu . Chúng tôi sẽ mua cờ thay thế sau khi ngân sách mới của chúng tôi sẽ mở ra vào ngày 01 tháng 9 .


Người phát giác là cờ đỏ này là anh Sơn Thảo một phóng viên nhiếp ảnh đã từng cộng tác với Thời Báo.

Ngay sau đó chúng tôi gửi thư thỉnh cầu quý vị chính khách gốc Việt tại Houston lên tiếng, chủ tịch Cộng Đồng, trung tá Trần Quốc Anh, nghị viên thành phố, bác sĩ Steve Lê, ứng cử viên hạ viện tiểu bang, nha sĩ Chu Văn Cương, và bà nguyên chủ tịch cộng đồng Kim Nguyễn đều đã gửi thư cho bà viện trưởng Lee Ann Nutt, với những lập luận đanh thép và một cách hành văn nhẹ nhàng, thấm thía.

.. Một đoạn trong lá thư của nha sĩ Cương trích đăng dưới đây.

My family was one of the “boat people” that tried to escape the communist regime 6 times before we made it to America. We were in a tiny boat floating on the ocean surface for 10 days before reaching Pulau Tenga, a small island off the coast of Malaysia. I was imprisoned at the age of 9 when my family was arrested trying to flee the country. My parents had lost everything when the communist froze all of their assets and forced us to move from our six-story house into living inside a storage shed. My uncle was executed inside a concentration camp when he tried to escape. It was not until 5 years later that my aunt was notified of her husband’s death and 20 years to finally locate his body. Yet, when compared to many other unfortunate events that I had witnessed and heard when I was just a young boy in the refugee camp, my family’s story seemed like a Disney fairy tale.
The vast majority of the Vietnamese people who successfully escaped the communist government do not recognize the communist flag because it reminds them of the horrific past. To them, it is very personal when they see a communist flag that symbolizes torture and retaliation flying on the land of the free, the land that they had sacrificed and left everything behind in their own country in order to start anew.

 
Bản dịch


Gia đình tôi là một trong những “thuyền nhân” đã cố gắng để thoát khỏi chế độ cộng sản, 6 lần trước khi chúng tôi tới được Mỹ. 


Chúng tôi sống trong một chiếc thuyền nhỏ trôi bồng bềnh trên mặt đại dương trong vòng 10 ngày trước khi đến Pulau Tenga, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Malaysia. 
Tôi bị cầm tù lúc mới 9 tuổi, trong khi gia đình tôi đã bị bắt vì cố gắng chạy trốn khỏi đất nước. Cha mẹ tôi đã mất tất cả mọi thứ khi cộng sản đóng băng tất cả tài sản của họ và buộc chúng tôi phải di chuyển từ một căn nhà sáu tầng của chúng tôi vào sống trong một nhà kho lưu trữ. 
Chú tôi bị hành quyết trong một trại tập trung khi ông cố vượt ngục. Mãi cho đến 5 năm sau đó dì tôi mới được thông báo về cái chết của chồng và 20 năm mới tìm được xác chồng. Tuy nhiên, khi so sánh với nhiều sự kiện không may khác mà tôi đã chứng kiến và nghe khi tôi chỉ là một cậu bé trong trại tị nạn, câu chuyện của gia đình tôi có vẻ giống như một câu chuyện cổ tích của Disney.

Phần lớn những người Việt vượt thoát được khỏi tay chính phủ cộng sản đều không công nhận lá cờ cộng sản vì nó nhắc nhở họ về quá khứ khủng khiếp. Đối với họ, nó là biểu tượng tra tấn và bị trả thù, vậy mà cờ đỏ vẫn bay trên đất của tự do, vùng đất mà họ đã hy sinh và để lại đằng sau tất cả mọi thứ ở đất nước của mình để bắt đầu lại.


Chủ tịch Cộng Đồng, trung tá Trần Quốc Anh, viết:


To the millions of freedom-loving Vietnamese people who fled Vietnam and sought refuge in the United States as well as abroad, the Vietnamese communist flag has been regarded as a “blood flag”. It is a symbol of oppression and totalitarianism that represents a country that has no respect for human rights, civil rights and human lives. It was estimated that two to three million South Vietnamese people, including 58,000 American soldiers, whose lives were lost during the Vietnam Conflict and hundreds of thousands more perished in the ocean or jungle trying to escape the communist regime.
Respectfully,
Lieutenant Colonel Anh Quoc Tran
President, Vietnamese Community of Houston & Vicinities

 
Bản dịch
Đối với hàng triệu người Việt yêu chuộng tự do đã thoát khỏi Việt Nam và tìm cách lánh nạn tại Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nước khác , lá cờ cộng sản Việt Nam bị coi là “cờ máu” – biểu tượng của đàn áp và toàn trị trong một quốc gia không tôn trọng nhân quyền, dân quyền và cuộc sống của con người. Người ta ước tính khoảng hai đến ba triệu người Việt Nam , và 58.000 lính Mỹ , đã bị giết trong cuộc xung đột Việt Nam và hàng trăm ngàn người khác đã thiệt mạng trong biển hoặc rừng cố gắng để thoát khỏi chế độ cộng sản .


Văn phòng dân biểu Hubert Võ cũng điện thoại cho Thời Báo biết tin cờ đỏ đã bị hạ. 


Chúng tôi chân thành tri ân toàn thể quý vị chính khách gốc Việt tại Houston đã giải quyết khó khăn tế nhị về lá cờ trong thời gian kỷ lục 11 ngày.

http://thoibao.com 

__________________________________________

No comments:

Post a Comment