Saturday, September 9, 2017

Jayden đi học

Đàm Hoa
 Jayden đi học


Sáng nay cháu phải xa nhà,

Suy suy, nghĩ nghĩ : “Phải ra đi rồi !”
Nghĩ thầm : "Học mệt hơn chơi !"
Tối qua Mẹ dặn :
"Nghe lời, Cô thương!"
Cháu tôi vui vẻ lên đường,
Mẹ đưa con tới nhà trường hôm nay.
"Đem con bỏ chợ" phen nầy !
Dù trường học Mẹ cũng đầy nỗi lo !

Đàm Hoa

(Boston, Sept. 6 – 2017)

No comments:

Post a Comment