Friday, September 29, 2017

THẦN DƯỢC hay ĐỘC DƯỢC

Đàm Hoa

* Phỏng theo tựa đề và hình ảnh “SÁU LOẠI QUẢ: Ăn vào buổi sáng là THẦN DƯỢC. Ăn vào buổi tối là ĐỘC DƯỢC” của Bác sĩ HOÀNG XUÂN ĐẠI (Sức khoẻ đời sống).


Những trái cây ngọt, bổ thơm, ngon,
Tinh hoa tích tụ đất Phương Nam,
Từ thuở tiền nhân đi mở cõi,
Ươm trồng, gây tạo, khắp giang san...
Sáu loại trái cây rất tuyệt vời:
Sầu Riêng hương vị toả muôn nơi,
Đố ai giấu được mùi thơm đó ?
Ngát mũi, lòng mê đến đã đời !


Xoài Cát Vĩnh Long thật nổi danh,
Xa xôi muôn dặm tiến Vua thành,
Đổi tên “Xoài Tiến” cho tôn quí,
Một thuở vào cung được sũng danh !


Măng Cụt nâu hồng, ruột trắng phau,
Ngọt thanh cao quí - nụ hôn đầu,
Đậm đà hương sắc như trời biển,


Không thể rời xa quả Mãn Cầu !


Thanh Long đỏ rực, ruột trắng ngần,
Lấm tấm mè đen vẫn thanh tân,
Chân thật cõi lòng nên thơm mát,
Một lòng kính ngưỡng để đem dâng...


Bơ Xanh không ngọt, cũng không chua,
Vị béo, mềm, thơm, dẽo cũng vừa !
Khẩu vị người người luôn ưa thích,
Vitamin tổng hợp được chưa ?

Buổi sáng trưa ta ăn quả nầy,
Thời gian thích hợp mới là hay !
Mệnh danh THẦN DƯỢC,vì khi đó !
Cơ thể ta hấp thụ được ngay !

Buổi tối vì sao không nên ăn ?
Quả nhiều chất bổ lắm ! Chi bằng…
Để cho bụng trống, người thêm khoẻ,
Quả sẽ không thành ĐỘC DƯỢC chăng ?

Đàm Hoa
(Sept. 25/2017)

No comments:

Post a Comment