Thursday, October 15, 2020

Chuông Gọi Hồn Ai

Tuyết Vân

                                     
                                            Chuông đổ dài buồn bã
                                            Vang từng hồi ngân vang
                                            Hai trăm ngàn người đã
                                            Xui tay biệt cõi trần
                                            Chuông gọi hồn người chết
                                            Chuông gọi hồn người dương
                                            Chuông đổ hồi vĩnh biệt
                                            Người khóc người tiếc thương

                                            Người ra đi vội vã
                                            Chưa kịp sống cuộc đời
                                            Người ra đi nghiệt ngã
                                            Trong căn phòng đơn côi

                                            Người ra đi buồn bã
                                            Xa rồi những cuộc chơi
                                            Đưa người qua bến mới
                                            Chuông thúc đổ hồn tôi.

      Tuyết Vân

________________________________

No comments:

Post a Comment