Sunday, September 11, 2022

HẠNH CA THÁNG CHÍN

Hạ anh               Lời ca nhỏ nghe ra từ độ,

               Lệ tràn mi đổ xuống vai người.

               Từ Hạnh ca tôi nay chợt ngộ,

               Một lối đi về mãi ngược xuôi.


               Giây phút đó dòng khô ngừng chảy,

               Thoát thai ra mang lấy kiếp người. 

               Lội sanh tử về đây chịu tội,

               Quên hết hận thù tiền kiếp xa xôi.

 

               Tôi đã đến làm chị em bè bạn,

               Cõi nhân gian trùng điệp sắc màu.

               Hồn thể nhập vào thân trú ngụ, 

               Cả thịt da thật quá nhiệm mầu.


               Tim lặng lẽ bơm đầy dòng máu,

               Chảy tràn lan khắp cả tinh cầu. 

               Mẹ mang con về đây nương náu,

               Ôi ! nợ duyên bằn bặt thâm sâu.


               Đường thăm thẳm đi hoài chẳng tới,

               Từ tay cha nhịp bước vào đời.

               Cũng có lúc trần gian u tối, 

               Giận mây che phủ bóng mặt trời.


               Mang thân phận khắp cùng trôi nổi,

               Tiền thân kia đến lúc quay về. 

               Lạy mẹ cha cuối đầu nhận tội,

               Một lần đi biền biệt tăm hơi.

Hạ anh    09/2022 

__________________

No comments:

Post a Comment