Friday, November 30, 2012

CHỜ CON VỀ

                                          Đinh tấn Khương.                                Mẹ mãi ngồi chờ mấy chục xuân
                                 Bao mùa hoa cải, bấy trầm luân
                                 Mắt mẹ dõi buồn, lòng sâu lắng
                                 Mong thằng Hai, sớm về để mừng!

                                 Mẹ cũng từng ngồi cạnh mái hiên
                                 Héo lòng, vườn đất đã đổi tên
                                 Sợ nghe tiếng chó, vang đầu ngõ
                                 Thằng Hai về, chắc sẽ buồn thêm!?

                                 Giờ về, không thấy Mẹ mừng con
                                 Hoa cải quanh vườn đã héo hon
                                 Biết Mẹ mất rồi, đời tăm tối
                                 Tựa hiên nhà, thiếu nắng vàng xiên!!!


Sydney, ngày cuối Xuân 2012
đinh tấn khương ________________________________
______________________________________________________

No comments:

Post a Comment